nužįsti

nužįsti
nužį́sti tr. K, Š, ; S.Dauk 1. N žindant kiek iščiulpti: Nužìnda teliukas, tada karvei lengviau pasdaro . Nužį̃s, nulaidys [tik apsiveršiavusios karvės pieną], tai bus gardesnis Db. | refl. . 2. žindant nučiulpti, sužaloti: Vaikas motinai papą nužìndo NdŽ. Veršis papus nužìndo, ir tie nušašo J.nučiulpti: Nekramtyk lūpų, bus nužį́stos, nučiulptos, berniokai nemylės Krč. Kočiukai paišiuko nužįstì, nukramtyti vaikų Krš. 3. apseilėti: Dar tu čionai? – lūpų kamputyje sukrusčiojo nužįsta nuorūka V.Bub. 4. žindant suliesinti, subloginti: Tos kiaulės didliai nenužìndo, nepaliko teip liesa Trk. Kaip didelis teliukas, teip karvę visai ir nužìndo Grž. Nudvėsus paliko katė – kačiokai nužìndo Pnd. | prk.: Prasidėjai su tokiais maklioriais – nužį́s tavi Krš.refl. žindant nusibaigti: Taip ans (veršis) i nusižį́s, nusivargs Krš. 5. žindant nuskriausti, nustumti: Tas paršelis nedidelis, jį kiti nužìnda Ėr. 6. nugraužti, nudildyti: Nežinau, kaip ta stabulė ir yra padaryta, kad beregint ratpėdžius nužìnda Brs. Vinies galvutė nužįstà, negaliu išlupt Zp. | Nužįstì plaukai, nieko nėr, plonučiai Sur. ^ Dar iš tolo jis išmetė aukštyn mažą melsvą rankutę su laibais, tarsi nužįstais piršteliais J.Mik. Rankovės kaip nužį́stos tų naujų madų bliuskelių Šts. | refl. Sml: Beržinis stipinas kaip ir nusižìnda stebulėj – palieka galas laibas Antš.nutąsyti, ištampyti: Nesirišk tos skarikės pri žmonių – visi kampai nužįstì Šlv. 7. prk. nualinti: Žemė nužįstà, nulaisinta Lk.prk. dažnai vartojant nuvalkioti: Nužį́stas priežodis KI11. Nužį́sta kalba KI5. 8. Lp, Brt nupjauti: Tai tu nužį́sk, žmogus, kad tep išgulę! . \ žįsti; apžįsti; atžįsti; dažįsti; įžįsti; išžįsti; nužįsti; pažįsti; peržįsti; pražįsti; prižįsti; sužįsti; užžįsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • nužįsti — vksm. Kai̇̃ teliùkas nužį̃s ti̇̀k apsiveršiãvusios kárvės pieną, tai bùs gardèsnis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apžindis — ãpžindis sm. (1) 1. Slnt, Šts, Kv, Užv kas žindama, žindamas pienas: Veršiukas liesus, bo mažą apžindį teturėjo, t. y. maža pieno teturėjo karvė J. Toks palaikė̃lis vaikas turbūt ãpžindžio negauna Užv. Šitas kumelis gauna gerą ãpžindį Krtn.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžįsti — tr. K, JI104, Rtr, Š; S.Dauk, LVI138 1. apčiulpti: Lokys atdarė duris, aždušino bobą, mėsą apžìndo, kaulelius sukrov[ė] po slenksčiu (ps.) Lz. | refl. tr.: Apsižįsti pirštus sau Db. 2. refl. N per daug žindant susirgti: Neduo[k] teliuku valiau,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atžįsti — K, Š; D.Pošk, M 1. tr. pajėgti išžįsti, čiulpti pieną: Tam paršuku yra ir cica, ale tik neatžìnda anas jos Pls. 2. refl. [i]baigti žįsti, nustoti maitintis motinos pienu: Veršis atsižìndo, dar pabuvo savaitę i išleidom i lauką pavasarį Sd. Mūso …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dažįsti — ×dažįsti (hibr.) intr.; D.Pošk pakankamai žįsti. žįsti; apžįsti; atžįsti; dažįsti; įžįsti; išžįsti; nužįsti; pažįsti; peržįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžįsti — K, NdŽ; Q60, SD1203, SD420, R46, MŽ62, S.Dauk, N, M 1. tr. R, MŽ, L, DŽ1, Grž, Pl, Rdn, Erž, Rs, Plv, Dv, GrvT36, Ds žindant iščiulpti (kieno pieną): Visą pieną veršis išžìndo J. Menkas veršis karvės neišžį̃s Pns. Pieno nėra – veršis išžìndo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusiulpėti — tr. Kin nužįsti, nučiulpti: Ką darys vargšelis [piemenukas]: nusiùlpėjo silkės uodegelę, o potam pieno parūgainio pasrėbė Trš. siulpėti; nusiulpėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nučiulpti — nučiul̃pti, ia, nùčiulpė tr. 1. nužįsti: Mėsą suvalgė, pirštus nùčiulpė Grž. 2. prk. išnaudoti: Jis moka nučiulpti kitus rš. čiulpti; apčiulpti; atsičiulpti; įčiulpti; iščiulpti; nučiulpt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužindimas — nužindìmas sm. (2) KI145, NdŽ → nužįsti 5. žindimas; apžindimas; įžindimas; išžindimas; nužindimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagulos — 1 pãgulos sf. pl. (3b) pagulę javai, išgulos: Kur su mašina nušliaužta, aš pasirenku tų pagulų̃ Jrb. Šitas pãgulas nerištas vešim Ig. Kap čia reiks tos pãgulos nužįsti (nukirsti)? Gž …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”